en ru    
   
   
Poster session

- 1
.. Astafev, Yu.. Dobrovolsky
"Institute of chemical physics problems of Russian academy (ICP RAS), 142432,Academician Semenov prosp., 1, Chernogolovka, Moscow region, Russian Federation
Devieces with wide dynamic range for measurenment of chemical current source's electrochemical noises
- 2
V.I. Barbashov, G.K. Volkova, E.V. Chayka
DONETSK INSTITUTE FOR PHYSICS AND ENGINEERING NAMED AFTER A.A.GALKIN, 83114, R. Luksemburg st., 72, Donetsk
ScSZr
- 3
G.V. Brzhezinsky1,2, K.G. Brzhezinsky1, D.A. Lyalin1
1 Ltd TOY, 603104, Krylova et., 56-10, Nizhniy Novgorod
2 Lobachevsky University, 603950, Nizhny Novgorod, Gagarina prosp., 23
Solutions of engeneering tasks during the fabrication of low-power SOFC electrochemical generator
- 4
.N. Buzynin1, V.G. Artemov1, Yu.N. Buzynin2, .I. Khrykin2
"1 Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, 119991, Vavilova st., 38, Moscow
2 Institute foe physics of Microstructures RAS, Nizhny Novgorod"
Zirconia based thin-film electrolyte for SOFS
- 5
N.N. Gubanova1,2, .. Shilova2, .G. Ivanova2, I.Yu. Kruchinina2, .. Zagrebelny2
1 Petersburg nuclear physics institute named by B.P. Konstantinov of National Research Centre "Kurchatov Institute", 188300, Gatchina, Leningrad region
2 ISC RAS, 199034, Saint-Petersburg
Silicate films, doped with Pt/Pd nanoparticlesas alternative material for Fuel cell's electrodes
- 6
I.V. Ionov1,2, .. Solovev1,2, .V. Shipilov2, V.. Semenov2, .. Smolyansky1, .L. Lauk1, G.. Remnev1
1 Tomsk polytechnic university, 634050, Tomsk, Lenina prosp., 30
2 IHCE SB RAS, 634055, Tomsk, Academichesky prosp., 2/3
Investigation of low-temperature SOFC with Ce0,9Gd0,1O2 thin-film electrolyte
- 7
.I. Ivanov, V.. Kolotygin, .V. Tsipis, S.I. Bredikhin, V.V. Kharton
ISSP RAS, 142432, Chernogolovka
Thermal expansion, conductivity and electrochemical properties of PrBaFe2-xNixO5+? Perovskites
- 8
.I. Ismaev1, R.. Safiullin2, I.D. Strelni2, .I. Musina2, .. Kadirov1,2, .. Karasik2, .G. Sinyashin2
1 Kazan national research technological university, 420015, Kazan, Karla Marksa st., 68
2 A.E. ARBUZOV INSTITUTE OF ORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY Kazan Scientific Centre Russian Academy of Sciences, 420088,Kazan, Ac. Arbuzova st., 8
Nickel-organic catalysts in PEMFC with protone exchange membrane
- 9
.S. Kaymieva1, D.. Kruzhkov1, .S. Buyanova1, S.. Petrova2, .. Krylov1
1 Ural federal university, 620002, Ekaterinburg, Mira st., 19
2 Russian academy of science Ural Division Institute of metallurgy, 620016, Amundsena st., 101
Synthesys of La0.9Sr0.05Bi0.05Mn1-yNiyO3 new cathode materials for Bismuth-containing solid electrolytes
- 10
N.I. Kirillova, .V. Suleymanov, .V. Boryakov
Lobachevsky university, 603950, Nizhny Novgorod, Gagarina pr., 23
Synthesiz and investigation of La0,6Sr0,4MnO3 nanowiskers properties
- 11
S.I. Nefedkin, .. Klimova, .N. Fokin, .. Kolomeytseva, .. Galkina, .. Andreev
National research institute "Moscow energetic institute", Moscow, Krasnokazarmennaya st., 17
Investigation of PEMFC bipolar plate protective coatings synthesized in magnetrone
- 12
.S. Kosukh1,2, .Yu. Stroeva1,2, V.P. Gorelov1, Yu.V. Novikova1,2, .S. Farlenkov1,2, .V. Khodimchuk1,2, .V. uzmin1,2
1Russian academy of science Ural Division Institute of high temperature Electrochemistry, 620137, Ekaterinburg, S. Kovalevskoy st., 22
2 Ural federal university 620002, Ekaterinburg,Mira st., 19
Comparison of high-dencity La0.95Sr0.05MO3 (M = Sc, Y) protone exchange ceramics transport properties
- 13
.N. Kovalchuk1, .V. uzmin2,3, D.. sinkin2,3, .S. Farlenkov2,3, .. Solovev1,4, .V. Shipilova4, I.V. Ionov1,4, N.. Bogdanovich2, S.. Beresnev2
1 Tomsk polytechnik university 634050, Tomsk, Lenina pr. 30
2 Russian academy of science Ural Division Institute of high temperature Electrochemistry, 620137, Ekaterinburg
3 Ural federal university named after the first Russian president B.N. Eltsyn, 620002, Ekaterinburg, Mira st., 19
4 Institute of high current electronics SB RAS
Characteristics of unit SOFC with Ni-YSZ-anode support, bilayer YSZ/GDC electrolyte film and La2NiO4 cathode
- 14
L.Yu. ovalenk, F.. Yaroshenko, V.. Burmistrov
Chelyabinsk state university, 454001,Chelyabinsk, Br.Kashirinykh st., 129
Investigation of protone transport in vanadium antimony acid via dielectic spectroscopy
- 15
.. rasnova1,2, Glebova N..2,Nechitaylov ..2, Tomasov ..2
1 Saint-Petersburg state technological institute, 1900132, Saint-Petersburg, Moskovskiy prosp., 26
2 Ioffe institute RAS, 194021, Saint-Petersburg, Politekhnicheskaya st., 26
Charge transport in hydrogen fuel cell electrode containing carbon nanofibers
- 16
.. Krasnova1,2, Glebova N.V.2, Nechitaylov ..2, Zelenina N..2
1 Saint-Petersburg state technological institute, 1900132, Saint-Petersburg, Moskovskiy prosp., 26
2 Ioffe institute RAS, 194021, Saint-Petersburg, Politekhnicheskaya st., 26
hydrogen fuel cell cathode with carbon nanofibers and islet Nafion structure
- 17
.. Krylov, .V. Chalov, Yu.V. Emelyanova, .V. Morozova, .S. Buyanova
Ural federal university, 620002,Ekaterinburg, Mira prosp., 19
Synthesiz and attestation of composite ceramics based on substituted bismuth vanadate
- 18
.. Borik1, S.I. Bredikhin2, I.N. Burmistrov2, .V. Kulebyakin1, I.. Kuritsyna2, .. Lomonova1, F.. Milovich3, V.. Myzina1, V.V. Osiko1, .. Stepanova2, N.Yu. Tabachkova3
1 Prokhorov General Physics Institute RAS, 119991, Vavilova st., 38, Moscow
2 ISSP RAS, 142432, Chernogolovka, Ac. Osipian st., 2
3 NUST "MISIS", Russia
Melting growth, structure and properties of (ZrO2)1-x-y(Sc2O3)x(eO2)y (x= 0.045 0.10; y=0.005 0.02) solid solution crystals
- 19
.Z. Galin1, N.B. Kostretsova1,2,G.. Eliseeva1,2, N.V. Lyskov1, L.. Kolchina3, G.N. Mazo3
1 Institute of chemical physics problem of Russian Academy of Science, 142432,Chernogolovka, Ac. Semenova st., 1
2 Faculty of fundamental physicachemical engineering MSU, 119991,Moscow, Leninskie gory, 1, b. 51
3 Chemical faculty, MSU,119991, Moscow, Leninskie gory, 1, b.3
Investigation of Pr1.95La0.05CuO4 Ce0.9Gd0.1O1.95 composits electrochemical behaviour as cathode materials of middle-temperature SOFC
- 20
Z.. Mikhaylovskaya1, .V. Arishina, .. rylov
1 Ural federal university, 620002Ekaterinburg, Mira st. 19
Synthesiz and conductive characteristics of oxygen-ion conductors based on low-symmetric Bi26Mo10O69 bismyth molibdate
- 21
V.. Noskova1,2, V.. Kolotygin1, S.I. Bredikhin1, V.V. Kharton1
1 ISSP RAS, 142432, Chernogolovka, Moscow region, Academic Osipian st., 2
2 NUST "MISIS", 119991, Moscow, Leninsliy prosp., 4
New electrode materials for SOFC anode functioning with hydrocarbone fuels
- 22
.V. Kuzmin1,2, Yu.V. Novikova1,2, .Yu. Stroeva1,2, .. Bochegov3, .V. Ermakov3, .I. Vylkov1,2, .V. Ananyev1,2, yu.P. Zaykov1,2
1 Russian academy of science Ural Division Institute of high temperature Electrochemistry
620137, Ekaterinburg, S. Kovalevskoy st., 22
2 Ural federal university named after the first Russian president B.N. Eltsyn
620002, Ekaterinburg,Mira st., 19
CJSC "Urals innovative technologies" , 620017, Ekaterinburg, Kosmonavtov pr., 18
Features of formation and properties of supportive solid electrolyte base for unit tubular SOFC
- 23
D.. Osinkin1,B.V. Politov2, S.N. Marshenya2, .Yu. Syntsov2
1 Russian academy of science Ural Division Institute of high temperature Electrochemistry, 620137, Ekaterinburg, Academicheskaya st., 20
2Russian academy af science Ural Division "Institute of solid state chemistry", 620990, Ekaterinburg, Pervomayskaya st., 91
Electrochemical activity and functional properties of Pr0.9Y0.1BaCo2O6Ce0.8Sm0.2O1.9 composite cathodes
- 24
D.. Osinkin1,2, N.I. Lobachevskaya3, .. Demyanenko1
1 Russian academy of science Ural Division Institute of high temperature Electrochemistry, 620137, Ekaterinburg, Academicheskaya st., 20
2 Ural federal university, 620002, Ekaterinburg,Mira st., 19
3Russian academy af science Ural Division "Institute of solid state chemistry", 620990, Ekaterinburg, Pervomayskaya st., 91
Sr1-x(Ce,Pr)xFe0.75Mo0.25O3-? (x = 0, 0.15, 0.25)as new electrode materials for simmetric SOFC
- 25
N.B. Pavzderin1, .V. Nikonov1, S.N. Paranin1, .. Kuterbekov2, .Zh. Bekmyrza2
1 Russian academy of science Ural Division Institute of electrophisics, 620016, Ekaterinburg, Amundsena st., 106, Russai
2 Eurasian national university, 010008, Astana, Satpaeva st., 2, Khazahstan
Pore formers for supportive SOFC anode based on Ni
- 26
.Yu. Pikalova1,2, N.. Bogdanovich1, .. Kolchugin1,2, .F. Khasanov1,2, .V. Anayev1,2, D.I. Bronin1,2
1 Russian academy of science Ural Division Institute of high temperature Electrochemistry, 620137, Ekaterinburg, Academicheskaya st., 20
2 Ural federal university, 620002, Ekaterinburg, Mira st., 19
Electrochemical properties of elecrodes based on Pr2-xCaxNiO4+?: influence of the dopant content and electrode layers formation condition
- 27
S.. Posokhova, Z.. ikhaylovskaya
Ural federal university named after the first Russian president B.N. Eltsyn, Russia, Ekaterinburg,Mira st., 19
Synthesiz and investigation of the bismuth molibdate phase systems
- 28
.S. Puskarev1,2, I.V. Pushareva1,2, S.V. Akelkina2, S.. Grigoryev1, V.N. Fateeva2
1 NRU MEI, 111250, Krasnokazarmennaya st., 14, Moscow, Russia
2 National research center "Kurchatov institute" , 123182, Russia, Moscow, Academic Kurchatov sq., 1
Hybrid for platinum PEMFC catalysts
- 29
Mugtasimova .R.1, Rychkova .A.1,Galitskaya ..2, Kashin ..1, Korchagin .V.3, Modestov .D.3, Sivak .V.1, Sinitsyn V.V.1,2
1 Ltd InEnergy, 111524, Moscow, Electrodnaya st., b.1, 12, Russia
2 ISSP RAS, 142432, Chernogolovka, Russia
3 A.N.Frumkin Institute of chemistry and electrochemistry RAS, 119071, Moscow, Leninskiy prosp., 31, Russia
Express installation for polymer membrane hydrogen crossover investigation
- 30
N.P. Simonenko, .P. Simonenko, V.G. Sevastyanov, N.T. uznetsov
IGIC RAS, 119991, Moscow, Lenenskiy prosp., 31
Zirconium and yttrium Alkoxoacetylacetonates as perspectivethin-film electrolyte precursors for SOFC
- 31
.. Stepanova, I.N. Burmistrov, S.I. Bredikhin
ISSP RAS, 142432, Chernogolovka, Academica Osipiana st., 2
Transport properties of anion conductor membrans produced by "NEVZ-Ceramics"
- 32
D.. garkov1, .. Borik2, S.I. Bredikhin1, .V. Kulebyakin2, I.. Kuritsyna1, .. Lomonova2, F.. Milovich3, V.. Myzina2, .. Stepanova1,3, N.Yu. Tabachkova3
1 ISSP RAS, 142432, Chernogolovka, Academica Osipiana st., 2
2 A. M. Prokhorov General physics institute RAS, Russia
3 NUST "MISIS", Russia
Influence of annealing on the phase composition and transport properties of scandia and yttria doped zirconia crystals
- 33
.V. Tsvetkov1, I.V. Arkhangelskiy2, .V. Shikhovtsev1, .. Zaytsev1, .V. Kravchenko1, Yu.. Dobrovolsky1
1 Institute of chemical physics problems of Rissian academy of science (ICP RAS), 142432, Academic Semenov prosp., 1, Chernogolovka, Moscow region, Rissian Federation
2 Lomonosov Moscow state university, 119991, Leninskie gory, 1, build. 3, Moscow
Synthesis and features of NaBH42H2O thermolysis
- 34
D.V. Yalovenko, I.N. Burmistrov,S.I. Bredikhin
ISSP RAS, 142432, Chernogolovka, Academica Osipiana st., 2
Analysis of full internal resistance structure of SOFC depending on the formation methods and measuring condition
- 35
..
. . , 150000
. , . 14
-

Bredikhin S.I. Tel: +7(496) 5221629 Fax: +7(496) 5228160 email: FuelCell2017@issp.ac.ru