en ru             


   


   


         Оргкомитет

Сопредседатели

C.И. Бредихин - д.ф.-м.н., ИФТТ РАН, зав. лаб.

В.В. Иванов - чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., МФТИ, директор ФЭФМ, г.н.с.


Заместитель председателя

Д.А. Агарков - к.ф.-м.н., ИФТТ РАН, с.н.с., МФТИ, доцент


Члены Организационного комитета

Е.А. Агаркова – ИФТТ РАН, м.н.с.

И.Н. Бурмистров – к.ф.-м.н., ИФТТ РАН, с.н.с.

А.А. Ефимов – к.т.н., МФТИ, с.н.с.

И.А. Карпова – ИФТТ РАН, инженер

О.А. Когтенкова – к.ф.-м.н., ИФТТ РАН, с.н.с.

А.В. Самойлов – к.т.н., ИФТТ РАН, н.с.

М.Н. Уразов – МФТИ, инженер

Ю.С. Федотов – к.ф.-м.н., ИФТТ РАН, н.с.

Е.С. Хромова – ИПХФ РАН, нач. отд.

Бредихин С.И. • Тел: +7(496) 5228379 • Fax: +7(496) 5228160 • email: FuelCell2023@issp.ac.ru